Nieuws

08.10.2017: Op 14 oktober is het weer KinderBoekenWeek, onze eerste cultuurdag van dit schooljaar! Kinderen mogen verkleed komen als ze willen (ouders natuurlijk ook...). Ouders zijn van harte welkom vanaf 2u. Zie email voor meer details!

30.09.017: We hebben vandaag onze leerlingen die met vlag en wimpel voor hun GCSE geslaagd zijn hun diploma van de Luchtballon gegeven en een klein presentje. Gefeliciteerd jongens!

Pieter krijgt zijn diplomaSander krijgt zijn diplomaKyle krijgt zijn diplomaPaul laat trots zijn t-shirt zien

30.09.2017: We hebben vandaag ook afscheid genomen van meester Danny. We gaan je missen en hopen je wel nog vaak te zien op cultuurdagen!

Woordje van de voorzitterWoordje van Karen

 

Welkom bij de Nederlandse Taal & Cultuurschool de Luchtballon in Chester

De Luchtballon is een Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) school voor 4 tot 14-jarigen die affiniteit hebben met Nederland/Belgie en de Nederlandse taal al actief of passief beheersen. Het doel is dat de kinderen op school Nederlands leren lezen, spreken en schrijven en hun woordenschat vergroten. Naast de aandacht voor taal wordt er ook aandacht besteedt aan Nederlandse en Belgische cultuur en tradities, zoals Koningsdag en Sinterklaas. De school is gevestigd in Chester (in het Noord-Westen van Engeland). Er wordt lesgegeven op zaterdagochtend 9.15-12.30 uur.

Onze leerlingen hebben vaak een Nederlandse of Vlaamse ouder, en vaak nog familie in Nederland of Belgie. De meeste kinderen zijn in Engeland geboren en blijven hier misschien altijd wel wonen, en anderen zijn hier tijdelijk voordat ze naar een ander land doorreizen of zelfs terug naar Nederland gaan en daar in het schoolsysteem willen instappen. Met onze school hopen we kinderen kennis mee te kunnen geven die ze tijdens latere avonturen goed kunnen gebruiken.


working hard in classleren via de PC

Onze School

Onze school volgt het Nederlandse school curriculum en maakt gebruik van Nederlandse lesmaterialen. Wij zijn ook aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB: www.stichtingnob.nl). Dit betekent dat onze school wordt bezocht door de Nederlandse Onderwijsinspectie. Het laatste inspectieraport toont aan dat onze school een dikke voldoende krijgt. Het schoolinspectieraport is op aanvraag verkrijgbaar via het bestuur.

Dit schooljaar hebben we ongeveer 23 leerlingen, die onderwezen worden door 3 leerkrachten en 2 onderwijsassistenten. Het onderwijs wordt gegeven volgens een uitgewerkt leerplan. De school heeft een eigen Nederlandse bibliotheek, waar kinderen elke week boeken uit kunnen kiezen.Voor meer informatie over onze school kan je de schoolgids van vorig jaar (zie rechts) raadplegen. De schoolgids van dit jaar komt zo snel mogelijk.

 

leren bij juf Hennekeeven pauze

 

 

Schoolgids

klik om de schoolgids te openen
Klik om de schoolgids te openen