Nederlandse taal

In de kleuterklas (groep 1 en 2) werken we met de taalmethode 'Ik en Ko'. In groep 3 werken we met de taalmethode 'Veilig leren lezen'. In groep 4 tot en met groep 8 gebruiken we de methode 'Staal' waarbij we ook gebruik maken van het digitale aanbod. Kinderen kunnen zo zelfstandig met de lesstof in de ICT suite aan de slag. Al deze methodes worden ook in het Nederlands basisonderwijs gebruikt.

Toetsen

In groep 3 tot en met 8 wordt er twee maal per jaar de CITO toets afgenomen. Met behulp van de Cito-toetsen krijgen we een goed beeld van leestechniek, leestempo, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Groep 2 maakt de Taal voor Kleuters toets aan het einde van het schooljaar.

lezen bij juf Nelleke

Lezen

We besteden veel aandacht aan het lezen. Dit doen we door middel van het bijhouden van een leeslogboek. De bovenbouw werkt met het programma 'Nieuwsbegrip' en we lezen individueel en klassikaal met de kinderen. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze bibliotheek gevuld is met leuke, interessante en spannende boeken. We doen echter wel een beroep op de ouders om vooral ook thuis voor te lezen of het kind te stimuleren tot zelf lezen.

Wij besteden ook elk jaar ruime aandacht aan de kinderboeken week.

Nederlandse cultuur

Voor de lessen Nederlandse Cultuur maken we gebruik van de methode 'Land in Zicht', samengesteld door de Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland). Bij deze methode worden volledig 'op maat' alle aspecten van de Nederlandse cultuur aangeboden, waarbij er nog veel aandacht besteedt wordt aan de Nederlandse taal.